Säätiön Startti-stipendeillä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa.

 

https://www.paralympia.fi/palvelut/apurahat-ja-tuet

Liiton avustuksia myönnetään fyysisesti vammaisten henkilöiden liikuntatoimintaan. Tukea jaetaan ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen.


https://www.invalidiliitto.fi/vammaisliikunnan-tuki-ryn-avustus-liikuntatoimintaan

Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendi

Vammaisliikunnan Tuki ry

Ohessa lista eri toimijoiden apurahoista ja tuista, joita voit hakea. Osaa näistä voi hakea kaikki, osassa on rajoituksia hakijoiden suhteen.

 

Kannattaa ehdottomasti tutustua!

 

Autan sinua mielelläni hakemuksen tekemisessä.

Amerikkalainen Challenged Athlete Foundation jakaa avokätisesti apurahaa vammaisurheilijoille. Apurahaa voi hakea myös Suomesta, ja moni suomalaisurheilija on saanutkin tukea, kunhan hakemus on huolellisesti tehty. Lähes 90 prosenttia kaikista hakijoista sai apurahaa. Apurahaa voi hakea vuosittain syyskuun alusta joulukuun alkuun, ja tukipäätökset tehdään huhtikuussa. CAF-apuraha on pääasiallisesti suunnattu liikuntavammaisille henkilöille, mutta tilastojen mukaan myös esimerkiksi maalipalloilijat ja näkövammaiset keilaajat ovat saaneet tukea. Hakijan vamman on oltava Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n luokittelusääntöjen piirissä. Eli jos hakijalla on vamma, joka oikeuttaisi hänet kilpailemaan paralympialaisissa, hän voi hakea apurahaa.
https://www.challengedathletes.org/programs/grants/

Järjestön harrastusapurahoja myönnetään sekä kehitysvammaisten omille ryhmille että yksittäisille kehitysvammaisille hakijoille, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta.


www.tukiliitto.fi/apurahat

Säätiön apurahoilla tuetaan vaikeavammaisten lasten ja alle 30-vuotiaiden nuorten harrastuksia.

 

https://vamlas.fi/hae-apurahaa/

Challenged Athlete Foundation

Kehitysvammaisten tukiliitto ry

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Toimikunnan tuet ovat tarkoitetut Uudellamaalla asuville alle 25-vuotiaille ratsastajille alkeiskursseihin.
Nettisivuilla on myös tietoa miten pääkaupunkiseudulla asuvat voi hakea Lions-klubien kummiratsastajaksi.


https://www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/tukimahdollisuuksia/lions-tuki/

Säätiön avustuksia myönnetään esimerkiksi lasten ja nuorten harrastusten välittömiin kustannuksiin. Avustuksia haetaan oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijän kautta.


http://www.tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/

Yhdistyksen harrastustukia jaetaan lapsille ja nuorille.


https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/

Lionsklubien Vermo-toimikunta

Tukikummit-säätiö

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

Rahastipendit ovat tarkoitetut lasten liikunta- ja urheiluharrastusta edistäviin kohteisiin, kuten leiri- ja harjoitusmaksuihin, matkakuluihin, tilavuokriin ja varusteisiin. Stipendejä voivat hakea alle 18-vuotiaat. 


https://www.valio.fi/valioakatemia/hae-stipendia

Järjestön harrastustuet ovat suunnatut erityisesti niille alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastaminen on uhattuna perheen tiukan talouden vuoksi. Tukea voidaan antaa mm. harrastusvälineisiin, tunti- ja kausimaksuihin sekä harrastusmatkoihin todellisten kulujen perusteella.


www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/

Valio Plus Akatemia™

Pelastakaa lapset ry

Säätiö tukee apurahoillaan mm toimintarajoitteisten ihmisten harrastustoimintaa.  

 

https://www.tukilinja.fi/apurahat/

Tukilinja säätiö

Liitto myöntää apurahoja mm liiton kohderyhmään kuuluvien henkilöiden harrastamiseen.

 

https://www.cp-liitto.fi/tietoa/ajankohtaista/apurahat

Suomen CP-liitto

Tukea myönnetään kuuroille henkilöille mm harrastustoimintaan.

 

https://kuurojenliitto.fi/kuurojen-liiton-apurahoja-haettavana/

 

Kuurojen liitto ry

UUMU ry korvaa potilasjäsenilleen kuittia vastaan 20 % itsenäisen liikunnan kuluista.

 

https://uumu.fi/liikunta-avustus/

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys ry

Säätiö tukee apurahalla mm näkövammaisten lasten harrastuskuluja.

 

http://www.sokeainlastentukisaatio.fi/apurahat/hakuohjeet/

 

Sokeain Lasten Tukisäätiö sr